Home

DRUIFJE VAN DE MAAND

 

Wat is 'Druifje van de maand'? Druifje van de maand houdt in dat er elke maand iemand van de JV uitgekozen en geinterviewd wordt, en aan jullie de taak om te raden over wie het gaat.

 

Zoals door de grote meerderheid geraden werd; is Huibert Brak het druifje van deze maand! Wel bijzonder dat twee mensen zich herkennen in de omschrijving en invullen dat ze zelf het druifje zijn... Wie zou dit nu zijn, Sherlock? Kan jij helpen?

 

Over ongeveer een halve maand komt het volgende druifje online, dus pak alle kansen die je hebt en leer die mede-JV'ers zo goed mogelijk kennen!

Klik hier om terug te kijken naar onze twee druifjes!

CONTACT

 

Voor informatie over de vereniging kunt u contact opnemen met de voorzitter

Voor informatie over de website of over dit domein kunt u zich wenden tot de webmaster

webmaster@courank.nl

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van jeugdvereniging de Rank is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Courank.nl op enigerlei wijze te verspreiden

Disclaimer

De webredactie van de Courank besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen

 

ENGELEN - Ds. Thijs van Meijeren

 

'Ik heb vannacht in mijn dromen een engel gezien...' (Frans Bauer, volkszanger). Wie op internet rondkijkt of spreekt met niet-christenen krijgt de indruk dat het geloof in engelen groot is. Veel groter dan in de kerk. En dat tewrijl engelen in de Bijbel toch volop een rol spelen. Niet dat veel mensen in de kerk het bestaan van engelen zullen ontkennen. Ze nemen ze voor lief, maar dat is het dan ook wel. Zijn engelen vandaag dan niet meer zo actief als in de Bijbel? Welke betekenis hebben ze voor ons leven? Kun je een engel tegenkomen vandaag? Over die vragen gaat het in dit stukje.

Lees verder...

STAY TUNED! SUBSCRIBE COURANK TV

UPCOMING EVENTS

  • Zondag 4 december

Avond 3 Groepje 3

  • Donderdag 8 december

RING - Singinn

  • Zondag 11 december

Avond 1 Groepje 4

  • Zondag 17 december

ROJ - Gala

  • Vrijdag 18 december

Kerstavond

BE PREPARED

Zondag 4 december

Titus 3: 1-11

1 Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, 2 dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend en alle zachtmoedigheid ... lees verder

 

Lees ook Ezechiël 36: 22-32